Sporządzanie i składanie deklaracji ZUS

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowemu opłacaniu składek do ZUS, zarówno za siebie jak i za pracowników. Wiąże się to ze sporządzaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz składaniem ich do ZUS, a także z opłacaniem składek w odpowiednim terminie.

Wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach związanych z przygotowywaniem i składaniem deklaracji do ZUS, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i będziesz mógł skupić się na rozwoju swojej firmy. Jeżeli:

  • właśnie zakładasz działalność gospodarczą,
  • zatrudniasz nowego pracownika,
  • musisz dokonać jakiejkolwiek korekty danych,
  • chcesz zawiesić działalność gospodarczą lub ją zlikwidować,

to jesteś zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji (informacji zgłoszeniowej). Jeżeli już jesteś pracodawcą, obowiązuje Cię składanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych, które obejmują:

  • formularz główny ZUS DRA,
  • załączniki (imienne raporty sporządzane dla każdej zatrudnionej osoby).

Deklaracje zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe sporządzamy i dostarczamy w wymaganym terminie do ZUS na podstawie Twojego pełnomocnictwa, za pośrednictwem programu Płatnik. Od nas otrzymujesz informację zwrotną dotyczącą wysokości składki i terminu, w jakim należy ją opłacić.

Masz pytania dotyczące sporządzania i składania deklaracji ZUS? Chętnie na nie odpowiemy i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami.